Dokumenti

Darbības un attīstības stratēģija

LAAPC darbības un attīstības stratēģija 2016. – 2020. gadam (Izskatīta un pieņemta SIA “LAAPC” ZP sēdē 30.11.2015.; protokols Nr. 43)

LAAPC darbības un attīstības stratēģija 2011. – 2016. gadam  (Aktualizēta SIA “LAAPC” ZP sēdē 30.03.2015.; protokols Nr. 39)

LAAPC darbības un attīstības stratēģija 2011. – 2016. gadam (Aktualizēta SIA “LAAPC” ZP sēdē 31.03.2014.; protokols Nr. 32 )

Publiskie pārskati

Publiskais pārskats par 2017. gadu

Publiskais pārskats par 2016. gadu

Publiskais pārskats par 2015. gadu

Publiskais pārskats par 2014. gadu

Publiskais pārskats par 2013. gadu

Publiskais pārskats par 2012. gadu

Publiskais pārskats par 2011. gadu

Publiskais pārskats par 2010. gadu

Publiskais pārskats par 2009. gadu

Publiskais pārskats par 2008. gadu

Publiskais pārskats par 2007. gadu

Amatpersonai izmaksātais atalgojums

Par 2015. gada novembri

Top