Darbinieki
ADMINISTRĀCIJA

regina_rancane_130x195

Regīna Rancāne, Mg.agr.
Valdes locekle
regina.rancane@laapc.lv
Tālrunis: 67551265 | Mob.: 26551272

olga_treikale_130x195

Olga Treikale, Dr.biol.
Prokūriste
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja
olga.treikale@laapc.lv
Mob.: 26246412

janis_jasko_130x195

Jānis Jaško, Mg.env.
Vadītāja vietnieks zinātniskajā darbā
janis.jasko@laapc.lv
Tālrunis: 67551265 | Mob.: 25726602

kaspars_gulbis_130x195

Kaspars Gulbis, Mg.agr.
Vadītāja vietnieks augu aizsardzības jautājumos
kaspars.gulbis@laapc.lv
Tālrunis: 67551265 | Mob.: 25775586

Aija Gaine, Mg.agr.
Grāmatvede
aija.gaine@laapc.lv
Mob.: 29351377

ilona_kaulina_130x195

Ilona Kauliņa, Mg.oec.
Projektu koordinatore
ilona.kaulina@laapc.lv
Tālrunis: 67551265

dagnija_steina_130x195

Inguna Draviņa, Bc.oec.
Grāmatveža palīgs
inguna.dravina@laapc.lv
Tālrunis: 67551265
Nezāļu pētniecības grupa

zane_mintale_130x195

Zane Erdmane, Mg.biol. – (prombūtnē)
Grupas vadītāja, pētniece
zane.erdmane@laapc.lv
Mob.: 26334338

jevgenija_necajeva_130x195

Jevgenija Ņečajeva, Dr.biol.
Vadošā pētniece
jevgenija.necajeva@laapc.lv
Mob. 25715601

anda_isoda-krasovska_130x195

Anda Isoda – Krasovska, Mg.biol.
Grupas vadītājas vietniece, asistente,
anda.isoda@laapc.lv
Mob. 26235891

Lelde Stirna, Mg.biol.
Grupas vadītājas vietniece, asistente
lelde.stirna@laapc.lv
Mob. 25601072

ieva_dudele_130x195

Ieva Novada, Mg.biol. – (prombūtnē)
Agronome
ieva.dudele@laapc.lv

kaspars_rancans_130x195

Kaspars Rancāns, Bc.agr.
Agronoms
kaspars.rancans@laapc.lv

jolanta_curiske_130x195

Jolanta Čūrišķe
Agronome
jolanta.curiske@laapc.lv
Mob. 25775526

liene_spurina_130x195

Liene Spuriņa, Mg.agr.
Agronome
liene.spurina@laapc.lv
Mob. 25775528

Dainis Polis
Agronoms
dainis.polis@laapc.lv

Lelde Skutele
Agronome
lelde.skutele@laapc.lv
Laukaugu patoloģijas grupa

olga_treikale_130x195

Olga Treikale, Dr.biol.
Grupas vadītāja, vadošā pētniece
olga.treikale@laapc.lv
Mob. 26246412

skaidrite_bumane_130x195

Skaidrīte Būmane, Dr.agr.
Vadošā pētniece
skaidrite.bumane@laapc.lv

zane_vigule_130x195

Zane Dumbre, Mg.biol.
Grupas vadītājas vietniece, asistente
zane.dumbre@laapc.lv

elina_anna_brauna_130x195

Elīna Anna Brauna, Mg.biol.
Grupas vadītājas vietniece, agronome
elina.anna.brauna@laapc.lv

jelena_pugacova_130x195

Jeļena Pugačova, Mg.biol.
Asistente
jelena.pugacova@laapc.lv

liga_feodorova-fedotova_130x195

Līga Feodorova – Fedotova, Mg.biol.
Asistente
liga.f.fedotova@laapc.lv

Raivis Blumfelds
Agronoms
raivis.blumfelds@laapc.lv

Anna Treguba, Mg. agr.
Agronome
anna.treguba@laapc.lv

Olga Pavloviča, Mg. agr.
Agronome
olga.pavlovica@laapc.lv
Dārzkopības augu patoloģijas grupa

regina_rancane_130x195

Regīna Rancāne, Mg.agr.
Grupas vadītāja, pētniece
regina.rancane@laapc.lv
Tālrunis: 67551265 | Mob.: 26551272

inta_jakobija_130x195

Inta Jakobija, Mg.agr.
Asistente
inta.jakobija@laapc.lv
Mob. 26565185

guna_ergle_130x195

Guna Ērgle
Agronome
guna.ergle@laapc.lv

Zanda Rezgale, Bc.agr.
Agronome
zanda.rezgale@laapc.lv
Entomoloģijas grupa

laura_ozolina-pole_130x195

Laura Ozoliņa – Pole, Mg.biol.
Grupas vadītāja, pētniece
laura.ozolina.pole@laapc.lv
Mob. 28337691

ineta_salmane_130x195

Ineta Salmane, Dr.biol.
Vadošā pētniece
ineta.salmane@laapc.lv
Mob. 25775539

Jānis Gailis, Dr.agr.
Entomologs
janis.gailis@laapc.lv

rinalds_ciematnieks_130x195

Rinalds Ciematnieks, Mg.biol.
Asistents
rinalds.ciematnieks@laapc.lv

Bojan Rajčević
Lauksaimniecības inženieris
bojan.rajcevic@laapc.lv

Dana Blese, Mg.biol.
Agronome
dana.bless@laapc.lv

Edīte Jākobsone, Bc.biol.
Agronome
edite.jakobsone@laapc.lv
Top