Entomoloģija

Entomoloģijas grupas speciālisti:

  • veic insekticīdu, akaricīdu, repelentu un limacīdu efektivitātes un selektivitātes pārbaudes un demonstrējumu izmēģinājumus;
  • veic pētījumus par kaitēkļu fenoloģiju, ekoloģiju un ierobežošanas metodēm, tai skaitā dažādu lamatu, augu smaržvielu un feromonu efektivitāti;
  • sagatavo un sniedz informāciju par dažādu kaitēkļu (kukaiņu, ērču, gliemežu) sugu attīstības īpatnībām dažādu kultūraugu sējumos un stādījumos;
  • sniedz ieteikumus par profilaktiskajiem pasākumiem kaitēkļu ierobežošanā;
  • sniedz ieteikumus par kaitēkļu populācijas ierobežošanas iespējām kultūraugu sējumos un stādījumos;
  • sniedz ieteikumus par ābolu tinēja populācijas ierobežošanas iespējām augļu dārzos saskaņā ar RIMpro atbalsta sistēmas prognozēm, un analizējot dārzos reāli esošo situāciju;
  • sagatavo populārzinātniskās un zinātniskās publikācijas par lauksaimniecības kaitēkļiem;
  • nosaka plašāk izplatīto kaitēkļu sugas atnestajos paraugos vai lauka apstākļos.


kaitēkļu identifikācija

Top