Lauku diena 2007. gads

Interesenti laipni gaidīti

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra un LLU MPS “Pēterlauki”

organizētajā Lauku dienā

20. jūnijā plkst. 11.00 Pēterlauki, Platones pag., Jelgavas raj.

Tēmas:

 • Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Lopbarības un iesala tipa vasaras miežu šķirņu salīdzinājums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Ziemas kviešu jaunāko šķirņu demonstrējums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Agrotehnikas pasākumi un ziemas miežu šķirņu salīdzinājums (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Ziemas rapša jaunākās šķirnes (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Vasaras rapša SĪN tests (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Audzēšanas apstākļu ietekme uz ziemas kviešu augšanu un attīstību (LLU, Dr.habil.agr. A.Ruža)
 • Jaunāko augšanas regulatoru efektivitāte ziemas kviešu sējumos (LAAPC, vad. pētn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Fungicīdu efektivitāte ziemas kviešos (LAAPC, vad. pētn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Fungicīdu efektivitāte ziemas miežu sējumā (LAAPC, vad. pētn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Fungicīdu efektivitāte vasaras miežu „Pasadena ”sējumā (LAAPC, vad. pētn., Dr. biol. O.Treikale)
 • Samazinātas herbicīdu devas vasaras kviešos (LAAPC, asist. I.Vanaga)
 • Ziemas rapša sējas laiks, tā ietekme uz ražas veidošanās struktūrelementiem (LLU, asoc. prof., Mg.agr. Dz.Kreita)
 • Herbicīdu izmantošanas iespējas zirņu, lauka pupu un kukurūzas sējumos (LAAPC, asist. I.Vanaga)

Pulcēšanās: pie Pēterlauku vējdzirnavām.

Sīkāka informācija:
29191519, Dzintra Kreita, LLU;
26235891, Ineta Vanaga, LAAPC

Top