Dārza dienas 2015. gads

Interesenti laipni gaidīti

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra

organizētajā Dārza dienā

11. augustā plkst. 11.00 z/s „Klīves”, Elejas pag., Jelgavas nov. (M. Šņickovskis)

Dienas kārtība:

10:30-11:00 Reģistrācija

11:00-11:05 RIMpro nākotne tuvākajos gados

11:05-11:20 Ābeļu kraupja izplatība un ierobežošana, izmantojot RIMpro 2015.gadā (R.Rancāne,    L.Grantiņa- Ieviņa)

11:20-11:35 RIMpro-Cydia prognoze 2015. gadā (L.Ozoliņa-Pole)

11:35-11:50 Ābeļu miltrasas ierobežošanas pieredze (L.Grantiņa-Ieviņa)

11:50-12:05 Kaitēkļu un citu bezmugurkaulnieku konstatēšanas un ķeršanas metodes (B.Ralle)

12:05-12:20 Augļu koku vēzis, prognozēšanas iespējas ar RIMpro (I.Jakobija, J.Vilcāne)

12:20-12:50 Jaunumi augu aizsardzībā. VAAD prognožu speciālistu novērojumi augļu un ogu dārzos 2015. gadā (Anitra Lestlande, VAAD Integrētās augu         aizsardzības daļas vadītāja)

12:50-13:20 Pārtraukums

Firmu pārstāvji ar perspektīviem augu aizsardzības produktiem augļu dārzos:

13:20-13:30 Ilze Priekule (ADAMA)

Praktiskā nodarbība un diskusijas dārzā:

13:30-14:00 Vainagu veidošana vasarā (Edgars Rubauskis, LVAI)

14:00-14:20 Kaitēkļu un citu bezmugurkaulnieku konstatēšanas un ķeršanas metožu praktiskais pielietojums dārzā (B.Ralle)

 klives

Par ierašanos ziņot iepriekš Laurai: 28337691 vai laura.ozolina.pole@laapc.lv

Top