Dārza dienas 2014. gads

Interesenti laipni gaidīti

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra

organizētajā Dārza dienā

12. augustā plkst. 11.00 z/s „Mucenieki”, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (L. Rezgale)

Dienas kārtība:

10.30-11.00 Reģistrācija

11.00 RIMpro prognožu sistēmas nākotne

11.05-11.20 RIMpro-Cydia prognoze 2014. gadā (Laura Ozoliņa-Pole, LAAPC)

11.20-11.35 Rimpro-Venturia prognoze 2014. gadā (Lelde Grantiņa-Ieviņa, LAAPC)

11.35-11.40 Lapu koku nevienādais mizgrauzis ābeļu stādījumos (Ineta Salmane, LAAPC)

11.40-11.50 Bumbieru pangodiņš (Baiba Ralle, LAAPC)

11.50-12.05 Ābolu puvju izraisītāji (Lelde Grantiņa-Ieviņa, LAAPC)

12.05-12.20 Fungicīdu lietojums puvju ierobežošanai (Jūlija Volkova, LAAPC)

12.20-12.35 Augu aizsardzības līdzekļi mazajiem lietojumiem (Anitra Lestlande VAAD integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja)

12-35-13.00 Pārtraukums

Firmu pārstāvji par perspektīviem augu aizsardzības produktiem augļu dārzos

13.00-13.15 Ilze Priekule (ADAMA)

13.15-13.30 Baiba Gusta (Nufarm)

13.30-13.45 Dace Zivtiņa (Berner)

Praktiskā nodarbība un diskusijas dārzā

13.45-15.00 Vainagu veidošana vasarā (Edgars Rubauskis, LVAI)

Sīkāka informācija (LAAPC): 28337691 – Laura Ozoliņa-Pole

Top