Dārza dienas 2009. gads

Interesenti laipni gaidīti

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra

organizētajā Dārza dienā

 „Jaunākā pieredze un atziņas augu aizsardzībā augļu dārzos”.

4.augustā, plkst. 11.00 – z/s Mucenieki, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., L.Rezgale

6.augustā, plkst. 11.00 – z/s Ābelītes, Ceraukstes pag., Bauskas nov., D.Anuža

11.augustā, plkst. 11.00 – z/s Svitkas, Kauguru pag., Beverīnas nov., M.Eliass

13.augustā, plkst. 11.00 – z/s Ievulejas, Viļakas nov., V.Romanovs

Tēmas:

  • Brīdinājumu sistēmas RIMpro lietošanas efektivitāte ābeļu kraupja un ābolu tinēja ierobežošanai;
  • Fungicīdu lietošanas stratēģija ābeļu kraupja rezistences ierobežošanai;
  • Ābeļu slimību un kaitēkļu ierobežošanas iespējas ābeļu dārzos, izmantojot bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus;
  • Ķiršu mušas izlidošanas prognozēšana ķiršu stādījumos;
  • Jaunākie novērojumi par augļu koku un ogulāju slimību un kaitēkļu izplatības un attīstības īpatnībām.

Sīkāka informācija (LAAPC):
26361918, Regīna Rancāne,
28706764, Ilze Apenīte,
26150997, Maija Eihe

Top