Dalība konferencēs 2015. gads

Starptautiskās konferences un semināri

7. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Pesticīdu rezistences rīcības grupas („NORBARAG/ Nordic Baltic Pesticide Resistance Action Group”) NORBARAG seminārs. Kopenhāgena, Dānija, [24. – 25. februāris, 2015]

Mutisks ziņojums:

 • “Efficacy of different fungicides in barley trials” K. Gulbis

5th International Conference on Alternative Methods of Crop Protection. Lille, France, [11. – 13. marts, 2015]

Referāts:

 • Management of Anthonomus rubi and Byturus tomentosus in organic raspberry using semiochemical traps” C. Baroffio, A.-K. Borg – Karlson, J. Cross, M. Fountain, D. Hall, B. Ralle, P. Richoz, L. Sigsgaard, N. Trandem, A. Wibe

8th International Conference on Biodiversity Research. Daugavpils, Latvija, [28. – 30. aprīlis, 2015]

Mutisks ziņojums:

 • Factors influencing weed species diversity in southeastern part of Latvia: analysis of a two-year weed survey data” J. Ņečajeva, Z. Mintāle, I. Dudele, A. Isoda – Krasovska, J. Čūrišķe, K. Rancāns, I.Kauliņa, O. Morozova, L. Spuriņa

Stenda referāts:

 • Molecular identification and characterization of Synanthedon tipuliformis Clerck from black currant fields” L. Ozoliņa – P ole, J. Vilcāne

21st International Conference “Research for Rural Development”. [13. – 15. maijs, 2015]

 Mutisks ziņojums:

 • Fungi as potential mycotoxin producers in grain of maize (Zea mays )” K. Gulbis
 • Microbiological characteristics and effect on plant growth of a novel organic fertilizer from vermicompost and bat guano” L. Grantina-Ievina, G. Ieviņš

Vietējas nozīmes konferences un semināri

Latvijas Universitātes 73. konference, Augu bioloģijas sekcija. [3. februāris, 2015]

Mutisks ziņojums:

 • Vējauzas (Avena fatua) izplatība Latvijā un tās ietekmes izpēte augkopībā” S. Zute, M. Bleidere, Vīcupe, Z. Mintāle, I. Dudele, J. Ņečajeva, L. Zariņa

Latvijas Universitātes 73. konference, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. [6.februāris, 2015]

Stenda referāts:

 • Bumbieru pangodiņa Contarinia pyrivora sastopamība Latvijas bumbieru stādījumos” B. Ralle, I. Salmane, L. Ozoliņa-Pole, R. Ciematnieks
 • Lapu koku nevienādā mizgrauža Xyleborus dispar monitorings ābeļu stādījumos Latvijā” I.Salmane, R. Ciematnieks, L. Ozoliņa-Pole, B. Ralle
 • Jāņogulāju stiklspārņa (Synanthedon tipuliformis) lidošanas aktivitāte upeņu stādījumos no 2012. līdz 2014. gadam” L. Ozoliņa-Pole, R. Ciematnieks, B. Ralle, I. Salmane

Latvijas Universitātes 73. konference, Mikrobioloģijas sekcija. [11. februāris, 2015]

Mutisks ziņojums:

 • Augļu un lapu slimības plūmju stādījumos Latvijā” L. Grantiņa-Ieviņa, J. Volkova, L. Stanke

LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un LLMZA zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”. [19.–20. februāris, 2015]

Stenda referāts:

 • Nezāļu izplatība graudaugu sējumos Latgalē” J. Ņečajeva, I. Dudele, Z. Mintāle, A. Isoda-Krasovska, J. Čūrišķe, K. Rancāns, D. Polis, I. Kauliņa, O. Morozova, L. Spuriņa
 • Nezāļu monitoringā iekļauto Latvijas saimniecību raksturojums” S. Maļecka, Z. Mintāle, L. Zariņa, D. Lapiņš
 • Patogēnā mikoflora kartupeļu uzglabāšanas periodā” O. Treikale, Z. Vigule, B. Javoiša, L. Grantiņa-Ieviņa, I. Skrabule
 • Divu lamatu veidu efektivitātes salīdzinājums aveņvaboles Byturus tomentosus konstatēšanai un populācijas regulācijai aveņu stādījumos” B. Ralle, I. Salmane, R. Ciematnieks, L. Ozoliņa-Pole
 • Lapu koku nevienādā mizgrauža Xyleborus dispar konstatēšanas un ierobežošanas iespējas ābeļu stādījumos, izmantojot dažādus lamatu veidus” I. Salmane, R. Ciematnieks, L. Ozoliņa-Pole, B. Ralle
 • Lēmumu atbalsta sistēmas RIMpro-Cydia praktiskās izmantošanas iespējas augļu dārzos ābolu tinēja populācijas ierobežošanai” L. Ozoliņa-Pole, R. Ciematnieks, B. Ralle, I. Salmane
 • Zemeņu sakņu puves attīstības pakāpe atkarībā no šķirnes” I. Petroveca, J. Volkova, B. Bankina

Mutisks ziņojums:

 • Vermikomposta mikrobioloģiskā kvalitāte un ietekme uz kultūraugiem: kompleksu pētījumu rezultāti” L. Grantiņa-Ieviņa, Ģ. Ieviņš
 • Krūmmelleņu slimības Latvijā” J. Volkova, L. Vilka, R. Rancāne, A. Baženova
 • Ābolu rūgtā puve – dažādi ierosinātāji, divas dažādas slimības” J. Volkova, K. Juhņeviča-Radenkova

LLU studentu un maģistrantu konference “Daudzveidīga lauksaimniecība”. [22. aprīlis, 2015]

 Mutisks ziņojums:

 • Šķirnes un vākšanas paņēmiena ietekme uz svaiga un kaltēta bazilika ražu” L. Spuriņa

Top