Dalība konferencēs 2012. gads

Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference. 2012. gada 1. – 15. februāris, Latvijas Universitāte, Rīga. Piedalījās Z. Mintāle, B. Ralle.

Referāts:

 • “Fotosintēzi raksturojošu rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās un sēklu ražas kvalitāte saistībā ar sēra un slāpekļa papildmēslojumu”; Z. Mintāle, M. Vikmane;

Stenda referāts:

 • “Meteoroloģisko apstākļu ietekme uz Rhagoletis cerasi  (Diptera: Tephritidae) lidošanas aktivitāti Latvijas Valsts augļkopības institūta saldo ķiršu dārzā”; B. Ralle.

7th International Strawberry Symposium. ISHS. 2012. gada 18. – 22. februāris, Pekina, Ķīna.

Stenda referāts:

 • “Performance of Everbearing Strawberry in Latvia”; V. Laugale, S. Dane, I. Apenīte, R. Rancāne, J. Volkova.

Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija. 2012. gada 23. – 24. februāris, Jelgava, Latvija. Piedalījās I. Apenīte, R. Rancāne, L. Vilka, I. Vanaga, Z. Mintāle, A. Isoda – Krasovska.

Referāts:

 • “Dzērveņu dzinumu pangodiņa (Dasineura vaccinii S.) skaita dinamika Amerikas lielogu dzērveņu stādījumā veģetācijas sezonā Latvijā”; I. Apenīte.

Stenda referāti:

 • “Bioloģiskā augu aizsardzības līdzekļa trihodermīns B-J efektivitāte ābeļu kraupja (Venturia inaequalis) ierobežošanā”; R. Rancāne, L. Vilka, M. Eihe.
 • “Parastās rudzusmilgas (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.) ierobežošanas iespējas ziemas kviešos, lietojot herbicīdus rudenī un pavasarī”; O. Smirnova, I. Vanaga, Z. Mintāle, A. Isoda-Krasovska.

Latvijas augļkopju un dārzkopju konference. 2012. gada 9. marts, Jelgava, Latvija. Piedalījās I. Apenīte.

Referāts:

 • “Aktualitātes kaitēkļu ierobežošanā 2011. un 2012. gada veģetācijas sezonā”; I. Apenīte.

Daugavpils Universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. 2012. gada 19. – 22. aprīlis, Daugavpils Universitāte, Daugavpils. Piedalījās A. Isoda-Krasovska, J. Volkova.

Referāti:

 • “Veģetācijas telpiskā struktūra un floristiskā daudzveidība Užavas pelēkajās kāpās”; A. Isoda-Krasovska.
 • “Influence of fungal pathogen Colletotrichum acutatum Simmonds to the micro flora of blueberries (Vaccinium corymbosum L.)”; J. Volkova.

International Conference of Latvia University of Agriculture. Research for Rural Development 2012. 2012. gada 16. – 19. maijs, Jelgava, Latvija. Piedalījās M. Vilcāns, J. Volkova, L. Vilka.

Referāti:

 • “Influence of sowing type, time and rate on the buckwheat yield forming elements”; M. Vilcāns, J. Volkova, Z. Gaile.
 • “Postharvest rot of cranberry (Vaccinium macrocarpon) in Latvia”; L. Vilka.

64th International symposium on crop protection. 2012. gada 22. maijs, Ģente, Belģija. Piedalījās I. Vanaga, Z. Vigule.

Referāts:

 • “Changes in dicot-weed species composition in spring barley in Latvia during the past 20 years”; I. Vanaga.

Stenda referāts:

 • “Integrated strategies for control of fusarium head blight in wheat”; O. Treikale, I. Priekule, B. Javoiša, M. Vilcāns, Z. Vigule.

SSCBI International scientific conference. Diversity in plant breeding and Agriculture: strategies for healthy lifestyle. 2012. gada 30. maijs – 1. jūnijs, Talsi, Latvija. Piedalījās I. Apenīte, R. Ciematnieks.

Stenda referāts:

 • “Impact of organically derived products on pest damage level in onion plantations of Latvia”; I. Apenīte, R. Ciematnieks.
 • “Effect of fungicides on yield and silage quality of corn”; O. Treikale, B. Javoiša, M. Vilcāns.

ESA12th Congress of the European Society for Agronomy. 2012. gada 20. – 24. augusts, Helsinki, Somija. Piedalījās I. Priekule, I. Vanaga.

Stenda referāti:

 • “Development of winter wheat leaf diseases depending on soil tillage system and pre-crops”; I. Priekule, A. Ruža, B. Bankina, G. Bimšteine.
 • “Changes in dicot-weed species composition in spring barley in Latvia during the past 20 years”; I. Vanaga.

2nd International scientific conference. Sustainable fruit growing: from plant to product. 2012. gada 22. – 24. augusts, Rīga – Dobele, Latvija. Piedalījās B. Ralle, L. Vilka, J. Volkova, I. Apenīte.

Stenda referāti:

 • “Development of new environmentally friendly plant protection product against Botrytis rot”;  V. Laugale, L. Jankevica, I. Samsone, J. Halimona, Z. Metla, J. Lepsis, M. Daugavietis, I. Priekule.
 • “A distribution and damage of currant by clearwing moth Synanthedon tipuliformis Cl. in Latvia”; L. Ozoliņa-Pole, I. Apenīte, R. Ciematnieks.
 • “The effectiveness of some environment-friedly protection methods to controlRhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) in the early ripening sweet cherry cultivars”; B. Ralle, I. Apenīte.
 • “Incidence of cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) storage rot in Latvia”; L. Vilka, B. Bankina.
 • “Molecular characterization of Colletotrichum acutatum from different fruit crop hosts in Latvia”; J. Volkova.

10th Conference of the European Foundation for Plant Pathology. 2012. gada 1. – 5. oktobris, Vāgeningena, Nīderlande.

Stenda referāts:

 • “Using of disease resistant wheat varieties – an important IPM tool”; I. Priekule, O. Treikale, B. Javoiša.

8th International Conference on Integrated Fruit Production. 2012. gada 8. – 12. oktobris, Kusadasi, Turcija. Piedalījās I. Apenīte, R. Rancāne.

Stenda referāti:

 • “Impact of the breeding methods on the size of pest population in raspberry plantations in Latvia”; I. Apenīte, R. Ciematnieks.
 • “Comparison between apple and pear scab life cycles”; R. Rancāne, L. Vilka, B. Bankina.
 • “Influence of rain protective tree covering on sweet cherry fruit cracking and decay”; R. Rancāne, L. Vilka.

5th Baltic Congress of genetics. 2012. gada 19. – 22. oktobris, Kauņa, Lietuva.

Stenda referāts:

 • “Yellow rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) in Latvia in 2012″; I. Priekule, V. Strazdiņa, K. Gillen.

Zinātniskais seminārs “Ražas svētki – Vecauce 2012” “Studijas – Zinātne – Prakse”. 2012. gada 1. – 4. novembris, Vecauce, Latvija.

Stenda referāti:

 • “Nozīmīgāko lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ogu puves ierosinātāju izplatība glabātavā, Latvijā”; L. Vilka, B. Bankina.
 • “Griķu augšana un attīstība 2010. un 2012. gadā”; M. Vilcāns.

Integrated Pest Management – National Action Plans in Nordic-Baltic countries. 2012. gada 7. – 8. novembris, Tallina, Igaunija. Piedalījās I. Priekule, R. Rancāne.

Referāts:

 • “10 years with apple scab decision support system RIMpro in Latvian apple orchards”; R. Rancāne.

Stenda referāti:

 • “Disease resistance of spring cereal varieties for IPM in Latvia”; I. Priekule, O. Treikale, B. Javoiša.
 • “Use of rain protective tree covering to reduce incidence level of sweet cherry fruit decay”; R. Rancāne, L. Vilka.

Nordic Baltic Fusarium Seminar NBFS. 2012. gada 13. – 15. novembris, Upsala, Zviedrija. Piedalījās I. Priekule.

Referāts:

 • “Effect of fungicides on Fusarium infection and mycotoxin content in winter wheat”; O. Treikale, I. Priekule, B. Javoiša, M. Vilcāns.
Top