Dalība konferencēs 2011. gads

Starptautiskais zinātniskais kongress “Post Harvest Pathology”. 2011.g. 11.-15. aprīlis, Lleida, Spānija. Piedalījās J. Volkova.

Stenda referāts:

 •   “Effect of fungicide treatments on storage quality of blueberries”; J.Volkova, M.Eihe, A. Baženova.

Daugavpils Universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference. 2011.gada 15. aprīlis, Daugavpils Universitāte, Daugavpils. Piedalījās Z.Mintāle, A. Isoda-Krasovska.

Darba grupa „Vides izpētes fizikāli-ķīmiskās metodes”/ „Physico-chemical methods of environmental study”.

Referāts:

 • „Fotosintēzi raksturojošu rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās un sēklu raža saistībā ar slāpekļa un sēra mēslojumu”; Z. Mintāle, M. Vikmane.

Darba grupa „Botānika un dendroloģija”/ „Botany and dendrology”.

Referāts:

 • „Veģetācija pelēkajās kāpās ar ložņu kārklu Salix repens Užavā”; A. Isoda-Krasovsk

6th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”; 2011.g. 28.-29.aprīlis, Daugavpils, Latvija.

Stenda referāts:

 •  Ceutorhynchus spp. (Coleoptera:Curculionoidea) commonly found  spiecies on the oilseed rape in Latvia”; I.Grantiņa, I.Apenīte.

4.starptautiskais simpozijs „Crop and sector-specific guidelines on integrated plant protection”, 2011.g. 19.-21.maijs, Jūliusa Kuhn institūts, Berlīne, Vācija. Piedalījās I.Priekule


17th Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2011”;2011.g. 18. – 20. maijs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, Latvija.

Stenda referāts:

 • “Identification and control of rape stem weevil Ceuthorrhynchus spp. in winter oilseed rape in Latvia”; I.Grantiņa, I.Apenīte.

Starptautiskā konference „63rd International Symposium on Crop Protection”, 2011.g. 24.maijs, Ģente, Beļģija. Piedalījās B.Javoiša.

Stenda referāts:

 • „Harmfulness of Stagonospora nodorum leaf blotch in spring barley in Latvia”; O. Treikale, B. Javoiša, J. Pugačova.

Starptautiskais simpozijs „X International Rubus and Ribes Symposium”, 2011.g. 22. – 26.jūnijs, Belgradas universitāte (Lauksaimniecības fakultāte), Pesticīdu un vides aizsardzības institūts, Zlatibora, Serbija.

Stenda referāts:

 • „Blackcurrant gall mite in Latvia: resistance of cultivars and efficacy of acaricides”; I. Apenīte, V. Laugale, S. Strautiņa.

Baltkrievijas Augu aizsardzības institūta organizētā starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Integrated protection: strategy and tactics”; 2011.g. 5. – 8. jūlijs. Minska, Baltkrievija. Piedalījās I.Vanaga, I.Apenīte, B.Javoiša.

Referāts:

 • „Control of problematic weeds in spring oilseed rape in Latvia”; I.Vanaga, O.Smirnova, Z.Mintāle.

Stenda referāti:

 • „Phytosanitary situation in winter triticale in Latvia”; O.Treikale, I.Vanaga, I.Apenīte, B.Javoiša, J.Pugačova;
 • “Net blotch of barley: severity and control strategies in Latvia”; O. Treikale, B. Javoisha, J. Pugacheva;
 • ”ПОИСК ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С ПОПУЛЯЦИЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧЕРЕШНЕВОЙ МУХИ RHAGOLETIS CERASI L.”; I. Apenīte.

Starptautiskā konference „Sustainable use of pesticides and integrated pest managment in east – central Europe and the Baltics”; 2011.g. 4. – 7. septembris, Augu Audzēšanas un aklimatizācijas institūts (IHAR-PIB) Polija, Radzikowa. Piedalījās I.Apenīte.

Stenda referāts:

 • „Occurence of Brassica pod midge (Dasineura brassicae) in winter oilseed rape and control by use of systematic (CNI + pyretroid) insecticide”; I. Grantiņa, I. Apenīte.

Starptautiskais simpozijs „XVIII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists Nordic Lichen Society Meeting”; 2011.g. 19. – 22. septembris, Dubingiai, Lietuva. Piedalījās R.Rancāne, J.Volkova.

Stenda referāti:

 • „Monitoring of fungal diseases in strawberry commercial fields in Latvia”; R. Rancāne, L. Vilka, J. Volkova, M. Eihe, A. Baženoa;
 • „Monitoring of fungal diseases in blueberry commercial fields in Latvia”; L. Vilka, R. Rancāne, J. Volkova, M. Eihe, A. Baženova.

Zinātniskais seminārs “Ražas svētki – Vecauce 2011” “LLU mācību un pētījumu saimniecībai Vecauce – 90”. 2011.g. 3. novembris, SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”, Auces novads, (Latvija). Piedalījās Z.Mintāle, A.Isoda-Krasovska, M.Vilcāns, R.Ciematnieks, O.Treikale, L.Vilka, R.Rancāne, I.Priekule, I.Apenīte.

Stenda referāti:

 • „Jaunas iespējas divdīgļlapju nezāļu ķīmiskajā ierobežošanā vasaras rapša sējumos”; I. Vanaga, O. Smirnova, Z. Mintāle, A. Isoda-Krasovska;
 • „Gatavo ogu puves ierobežošanas iespējas krūmmelleņu komercstādījumos”; J. Volkova, A. Baženova, R. Rancāne, L. Vilka.
Top