Dalība konferencēs 2010. gads

Starptautisks seminārs par ābeļu kraupja bioloģiju, izplatības un attīstības prognozēšanas modernajām tehnoloģijām, ierobežošanas iespējām; 2010.gada 20. – 23. janvāris, Bigorio, Šveice. Piedalījās I.Priekule.

Prezentācija:

 • „The situation of scab control in integrated fruit growing in Latvia”; I.Priekule, R.Rancāne, L.Vilka, M.Eihe.

LU 68. zinātniskā konference. Dabaszinātnes. Bioloģija. Augu bioloģijas sekcija, Rīga, Latvija, 2010. gada 2., 4. februārī. Piedalījās I.Priekule, R.Ciematnieks, I.Apenīte, B.Ralle, Z. Mintāle.

Augu introdukcijas un selekcijas sekcija; 2.februāris, LU Botāniskais dārzs.

Referāts:

 • „Trihodermīna lietošanas iespējas augļkopībā”; I.Priekule, M.Eihe.

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija. Bezmugurkaulnieki; 2.februāris, LU, Bioloģijas fakultāte.

Referāti:

 • „Krustziežu pāksteņu pangodiņa (Dasineura brassicae) izlidošanas konstatēšanas      metodes”; R.Ciematnieks.
 • „Dzērveņu dzinumu pangodiņa skaita dinamika un meteoroloģisko apstākļu ietekme uz        tā attīstību”; I.Apenīte.
 • „Ūdensvaboļu sabiedrības un tās ietekmējošie faktori Talsu pauguraines ezeros”;       B.Ralle.

Augu bioloģijas sekcija; 4.februāris, LU, Bioloģijas fakultāte. Piedalījās Z.Mintāle.

Referāts:

 • „Fotosintēzi raksturojošo rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās atkarībā no slāpekļa un sēra mēslojuma; Z. Mintāle, M. Vikmane.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes studentu zinātniskā konference, 2010.gada 21.aprīlis, LLU, Jelgavā. Piedalījās J. Volkova, M.Vilcāns, L.Lapiņa.

Referāti:

 • „Preparāta ‘AS’ fizioloģiskās aktivitātes novērtēšana”; J.Volkova.
 • „Griķu audzēšanas problēmas Austrumlatvijā”; M.Vilcāns.
 • „Fungicīdu lietošanas efektivitāte ziemas kviešu sējumos”; L.Lapiņa.

1. NJF seminārs “Climate Change and Agricultural Production in the Baltic See Region”; 2010.gada 3. – 6. maijs, Uppsala, Zviedrija. Piedalījās I.Priekule.

Stenda referāts:

 • “Common bunt Tilletia caries (DC.) Tul. in organic wheat in Latvia”; I.Priekule.

2. Starptautiskais simpozijs par augu aizsardzību “62nd International Symposium on Crop Protection.Gente, Beļģija, 2010. gada 18. maijā. Piedalījās I. Vanaga, O.Treikale.

Stenda referāti:

 • “Dominant species of dicot-weeds and weed biodiversity in spring barley in Latvia”; I. Vanaga, Z. Mintale, O. Smirnova.
 • “Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia”; O.Treikale, I.Priekule, B.Javoisha, L.Lazareva.

Starptautiskā zinātniskā konference Risks in Agriculture: Environmental and Economic Consequences, Tallina, Igaunija, 2010. gada 8. – 10. jūnijā. Piedalījās Z. Mintāle, B.Javoiša.

Referāts:

 • „Control Possibilities of Apera spica-venti (L.) P.Beauv. in winter wheat with autumn and spring applications of herbicides in Latvia”; I. Vanaga, Z. Mintale, O. Smirnova.

Stenda referāts:

 • Stagonospora nodorum blotch in spring barley: severity and yield losses”; O.Treikale, B.Javoisha, J.Pugachova.

The XVI Biennal Workshop on the Smuts and Bunts; 2010.gada 14. – 20.jūnijs, Letbridža, Kanāda. Piedalījās I.Priekule.

Stenda referāts:

 • „Virulence pattern of common bunt (Tilletia caries), Latvian population”; I.Priekule.

Starptautiskā konference „Novel tasks posed on plant breeding programmes to cope with climate change”;2010.gada 7.-9.jūlijs, Jegeva, Igaunija. Piedalījās I.Priekule.

Stenda referāts:

 • „Common (T.caries) and dwarf (T.controversa) bunt in Latvia”; I.Priekule.

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Kartupeļu audzēšana Baltkrievijā – zinātniskais nodrošinājums un inovatīvā attīstība”, 2010. gada 14. – 16.jūlijs, Minska, Baltkrievija. Piedalījās O.Rūde, O. Smirnova.

Referāts:

 • Weeds and effect of pre- and post-emergence weed control with herbicides in potato in Latvia;I. Vanaga, Z. Mintale, O. Smirnova.

Stenda referāts:

 • „Oптимизация защитных мероприятий в борьбе с опасными листовыми болезнями картофеля в условиях Латвии“; O.Rude.

IOBC darba grupa “Integrated Protection of Fruit Crops”. Darba grupas sanāksme “Pome fruit arthropods” and“Stone fruits” (“Sustainable protection of fruit crops in the Mediterranean area”); 2010.gada 2.-17. septembris, Vico del Gargano, Itālija. Piedalījās R. Ciematnieks, B.Ralle.

Stenda referāti:

 • „Suitable methods for determination of cherry fruit fly (Rhagolethis cerasi L.) flying out in Latvia”; I.Apenite, L.Ozolina-Pole, R.Ciematnieks.
 • „The most harmfull pathogens of blueberry and cranbery in Latvia”; L.Vilka, J.Volkova, M.Eihe.

Zinātniskais seminārs “Ražas svētki – Vecauce 2010”“Zināšanas – visdrošākais ieguldījums darbam un dzīvei”; SIA LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”, Auces novads, Latvija, 2010. gada 4. novembrī. Piedalījās Z. Mintāle, M.Vilcāns.

Stenda referāti:

 • “Slāpekļa un sēra mēslojuma ietekme uz hlorofila a fluorescenci vasaras rapša Brassica napus L. lapās un sēklu ražu”; Z. Mintāle, M. Vikmane.
 •  „Griķu audzēšanas paņēmieni Austrumlatvijas saimniecībās”; Gaile Z., Vilcāns M., Volkova J.

Starptautiskais seminārs Fusarium in Nordic-Baltic countries”; 2010.gada 23.-25.novembris, Ski, Norvēģija. Piedalījās O.Treikale.

Referāts:

 • „Occurrence and control of Fusarium in cereals in Latvia&r
Top