Žurnāla “Saimnieks” marta numurā

Lasiet žurnāla “Saimnieks” marta numurā:

  • Olgas Treikales, Elīnas Annas Braunas un Sanitas Zutes rakstu “Pupu slimības”; 50. – 52. lpp.
  • Intas Jakobijas un Gunas Ērgles rakstu “Ar ko 2015. gadā slimoja kāposti?”; 62. – 65. lpp.
Top