Žurnāla “AGRO TOPS” jūnija numurā

Lasiet žurnāla “AGRO TOPS” jūnija numurā:

  • Zinātniskās asistentes Zanes Vigules rakstu “Slimības, kas izraisa veldri”;26. – 27. lpp
  • Zinātniskās asistentes Līgas Feodorovas Fedotovas rakstu “Fuzarioze vasaras kviešos”;28. – 29. lpp
  • Zinātniskās asistentes Andas Isodas Krasovskas rakstu “Maura Skarene – viena no agresīvākajām nezāļu sugām pasaulē”;33. – 36. lpp
Top