Žurnāla “AGRO TOPS” jūnija numurā

Lasiet žurnāla “AGRO TOPS” jūnija numura:

  • Simonas Larsonas rakstu “Latvijā biežāk novērotās rudzu slimības”; 24. – 26. lpp.
  • Zanes Vigules un Leldes Grantiņas – Ieviņas rakstu “Kas ir kartupeļu antraknoze?”; 30. – 31. lpp.
  • Zanes Mintāles un Jevgenijas Ņečajevas rakstu “Izplatītākās nezāles lauka pupu sējumos”; 38. – 39. lpp.
Top