Zinātnisko pētījumu prezentācijas pasākums

2014. gada 5. decembrī ZM  rīkotajā Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju noslēguma pasākumā tika prezentēta ZM ELFLA finansiāli atbalstītā projekta „Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko daudzveidību” rezultāti.
Ziņojuma prezentāciju skatīt šeit

Top