Zinātnisko pētījumu prezentācijas pasākums

2014. gada 5. decembrī ZM  rīkotajā Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju noslēguma pasākumā tika prezentēta ZM ELFLA finansiāli atbalstītā projekta “Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu” rezultāti.
Ziņojuma prezentāciju skatīt šeit.

Top