Žurnāla “AGRO TOPS” aprīļa numurā

Lasiet  žurnāla “AGRO TOPS” aprīļa  numurā:

  • mūsu pētnieces Brigitas Javoišas rakstu “Vasaras kvieši – nav rezerves variants”; 24. – 26. lpp.
  • mūsu pētnieces Zanes Mintāles rakstu “Izplatītākās nezāles vasaras miežu un vasaras kviešu sējumos”; 34. – 35. lpp.
Top