Konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”

2015. gada 19. – 20. februārī LAAPC zinātnieki piedalījās zinātniski praktiskajā konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība”  Jelgavā, LLU, kur prezentēja:

 • ZM ELFLA finansiāli atbalstītā projekta “Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu” rezultātus par nezāļu izplatību graudaugu sējumos Latgalē.
  Stenda referātu skatīt šeit.
 • „Lapu koku nevienādā mizgrauža xyleborus dispar konstatēšanas un ierobežošanas iespējas ābeļu stādījumos, izmantojot dažādus lamatu veidus”.
  Stenda referātu skatīt šeit.
 • „Lēmumu atbalsta sistēmas RIMpro – Cydia praktiskās izmantošanas iespējas augļu dārzos ābolu tinēja (Cydia pomonella) populācijas ierobežošanai”.
  Stenda referātu skatīt šeit.
 • „Divu lamatu veidu efektivitātes salīdzinājums aveņvaboles byturus tomentosus konstatēšanai un populācijas regulācijai aveņu stādījumos”.
  Stenda referātu skatīt šeit.
 • Mutisks referāts: “Vermikomposta mikrobioloģiskā kvalitāte un ietekme uz kultūraugiem kompleksu pētījumu rezultāti”.
Top