Lekcija dārzkopjiem – “Dārzs un dzīvnieki”

Mūsu pētniece Baiba Ralle lasīja lekciju dārzkopjiem “Dārzs un dzīvnieki” Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības organizēto Aijas Kaškures Dendroloģijas kursu noslēgumā. 2016.gada 9.aprīlī Rīgā, Latvijas Dabas muzejā.

Lekcijā apskatītās apakštēmas:
1) Nozīmīgākie dārzaugu kaitēkļi;
2) Kaitēkļu un citu bezmugurkaulnieku konstatēšanas un ķeršanas metodes;
3) Kaitēkļu dabisko ienaidnieku grupas;
4) Dārza darbi un kukaiņi.

Top