Brošūra “Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas”.

Brošūra “Latvijā izplatītākās nezāles un to ierobežošanas iespējas” tagad pieejama arī elektroniski:

http://www.laapc.lv/wp-content/uploads/2017/02/Buklets_Nez%C4%81les_2016.pdf

Top