Anketa – Vējauzas izplatība Jūsu saimniecībā.

Zinātniskā projekta “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos” ietvaros Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs sadarbībā ar AREI Stendes pētniecības centru un AREI Priekuļu pētniecības centru veic aptauju par vējauzas izplatību zemnieku saimniecībās.
Lūdzam Jūs aizpildīt anketu par vējauzas izplatību Jūsu saimniecībā, tās kaitējumu saimnieciskajai darbībai un pasākumiem, kas veikti vējauzas ierobežošanai.
Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 5-7 minūtes. Jūsu dalība aptaujā ir brīvprātīga, iegūtie dati ir anonīmi un tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

https://goo.gl/forms/iM0JLq4v8qj9U2Vw1

Top