7. NORBARAG seminārs

2015. gada 24. – 25. februārī LAAPC zinātnieki piedalījās 7. NORBARAG seminārā herbicīdu, fungicīdu un insekticīdu darba grupās Dānijā, Kopenhāgenā. Sīkāku informāciju par konstatētajiem rezistences gadījumiem Baltijas un Skandināvijas valstīs un jaunākajiem pētījumiem šajā jomā varat uzzināt sazinoties ar Ievu Dudeli (nezāļu rezistence pret herbicīdiem), Kasparu Gulbi (rezistence pret fungicīdiem) un Lauru Ozoliņu-Poli (rezistence pret insekticīdiem).

Top