Seminārs 2007. gads

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs un Latvijas Valsts Augļkopības institūts

organizē semināru  „Jaunāko pētījumu rezultāti augļkopībā”

27. fenruārī plkst. 9.30, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā

Tēmas:

  • Vīrusbrīva augļaugu pavairojamā materiāla audzēšanas un kontroles sistēmas izveidošana un introducētā pavairojamā materiāla karantīnas pārbaudes uzsākšana (LVAI, vad.pētn. Ph.Sc. I. Moročko)
  • Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu molekulāri- ģenētiski pasportizācija (LVAI, pētnieks M.biol. G. Lācis)
  • Amerikas lielogu dzērveņu kaitēkļi un slimības Latvijā, to ierobežošanas iespējas (LAAPC, asistente Bac.agr. L. Jankovska)
  • Lielogu dzērveņu un kultūrmeleņu minerālās barošanās optimizācija izstrādātos kūdras purvos (LU Bioloģijas institūts, vad.pētn. Dr. biol. V.Nollendorfs)
  • Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem atbilstošu konkurētspējīgu agrīnu vīnogu šķirņu selekcija (Dr.biol. G. Vēsmiņš)
  • Integrētās augļkopības apmācību veikšana (LVAI, vad.pētn. Dr.agr. E.Rubauskis)
  • Informatīvā materiāla par integrētās augļkopības sistēmu sagatavošana un izdošana (LVAI, vad. pētn. Dr.agr. M. Skrīvele)
  • 2006. gadā Pūres Dārzkopības pētījumu centrā īstenoto zinātnisko projektu pārskats (Pūres DPC, vad. pētn. Dr.agr. L. Lepse, pētn. M.agr. J. Lepsis)
  • Informācija par 2006.gadā īstenotajiem cita veida projektiem LVAI (LVAI, Dr. biol. E. Kaufmane)
  • Integrētās augu aizsardzības un kaitīgo organismu monitoringa sistēmas ieviešana (LAAPC, pētniece Mg. lauks. R. Rancāne)

Interesentiem prezentēti zinātniskās pētniecības projekti, kas izstrādāti pēc ZM pasūtījuma 2006.g.

Sīkāka informācija:

26551272, Ilze Priekule, LAAPC

29495118, Edīte Kaufmane, LVAI

Top