Seminārs 2007. gads

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs un LLU Augsnes un augu zinātņu institūts

organizē semināru  „Jaunāko pētījumu rezultāti augļkopībā”

22. februārī plkst. 13.30, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā

Tēmas:

  • Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no ģenētiski modificētiem (ĢM) kultūraugiem Latvijā (LLU, prof., Dr. habil. agr. I. Turka)
  • Rudzu melno graudu epidemioloģijas pētījumi (LLU, asoc. prof., Dr. biol. B. Bankina)
  • Vārpu fuzariozes (Fusarium spp.) izplatība, ierosinātāji un mikotoksīnu risks ziemas kviešu sējumos Latvijā (LAAPC, vad. pētn., Dr. biol. O. Treikale)
  • Dezinfekcijas pasākumu izstrāde kartupeļu gaišās gredzenpuves baktēriju iznīcināšanai (LAAPC, vad. pētn., Dr. biol. O. Treikale)

 Interesentiem prezentēti zinātniskās pētniecības projekti, kas izstrādāti pēc ZM pasūtījuma 2006.g.

Sīkāka informācija:

26551272, Ilze Priekule, LAAPC

26368308, Ināra Turka, LLU

Top